Het Universeel Basisinkomen

 

Voor Iedereen

Basisinkomen is een periodiek uitgekeerd en vrij besteedbaar bedrag voor iedere burger, dat voldoende is om volwaardig van te leven, zonder dat daar een tegenprestatie tegenover staat en ongeacht het inkomen, vermogen of de samenstelling van het huishouden.

Rijke mensen

Gewone mensen

Arme mensen

Over het Universeel Basisinkomen

Gezonder

Veel mensen ervaren stress op het werk of erger nog: een burn-out. Dit is absoluut niet meer nodig met de bestaanszekerheid van een basisinkomen. De volksgezondheid zal er onmiddellijk op vooruit gaan. Er zal minder stress voorkomen en men zal meer tijd hebben voor allerlei zaken.

Iedereen een opleiding

Studenten worden door middel van een basisinkomen gerustgesteld en aangespoord om hun studie af te ronden. Zij hoeven zich geen zorgen meer te maken over het wel of niet kunnen terugbetalen van leningen die zij zijn aangegaan om hun studie en huur te betalen.

Werkloosheid neemt af

Werkloosheid blijkt juist af te nemen daar waar proeven zijn genomen met een basisinkomen of basisinkomen. Mensen gaan juist meer werken en blijken veel meer bereid dingen naast het basisinkomen te doen.

Elkaar helpen

Elkaar helpen kan weer normaal worden. Er zal steeds minder geld aan de zorg behoeven te worden uitgegeven. Die enorme besparing komt weer ten goed aan het basisinkomen. Zelfrespect en vertrouwen zullen weer terugkomen.

Onvoorwaardelijk elkaar helpen is fijn. Veel fijner dan iets te moeten.

Wat is er leuker dan een ouder iemand te helpen met boodschappen doen of de tuin winterklaar te maken? Je krijgt er zo veel voor terug! Voldoening en gelukkige gevoelens zullen je ten deel vallen.

Men wordt weer onafhankelijk van elkaar

Nu is in veel gevallen de partner van de kostwinner afhankelijk van de acties van de laatste. Dat geeft natuurlijk een heel afhankelijk en vervelend gevoel. Het basisinkomen biedt een ieder zekerheid, zekerheid waarop je te allen tijde kunt terugvallen als je door eventuele ellende niet meer met elkaar door het leven kunt gaan.

Bureaucratie en overbodige administratieve rompslomp zal verminderen.

Een voordeel voor de rijken onder ons is dat degenen die nu eigenaar zijn van fabrieken en winkelketens hun producten makkelijker en vooral sneller verkopen aan meer mensen met meer geld. In de situatie waarin iedereen een basisinkomen heeft is ook iedereen in staat te consumeren!

Vereniging Basisinkomen

Stem ook voor een Basisinkomen

Voor een onvoorwaardelijk basisinkomen in de hele EU!

Ten goede van de economie

De consumptie neemt toe, mensen zullen meer kunnen kopen, waardoor zowel meer BTW terugvloeit naar de staatskas als loonbelasting van de werknemers, meer vennootschapsbelasting van de bedrijven die hun omzet zien toenemen, enzovoort. Dit geeft een enorme impuls.

Verbonden

En misschien wel het belangrijkste: economie en geld lijken onlosmakelijk verbonden. Met het gevolg, dat wie geen geld heeft, het probleem heeft ook niet te kunnen deelnemen aan en in de economie. Dat zien wij natuurlijk dagelijks om ons heen; daklozen, maar ook mensen die net hun baan kwijt zijn of personen die failliet zijn gegaan leven aan de rand van de maatschappij en hebben grote moeite met nieuwe deelname aan die maatschappij en economie. Gebrek aan geld ontwricht niet alleen de economie maar ook de sociale verbanden. Invoering van een basisinkomen zal dit alles verhelpen..

Van economie naar edamonie

En dan, nogmaals, gewoon elkaar helpen, dan is alles opgelost, zonder voorwaarden. De benaming economie komt van het Grieks “Oikos”, wat huis betekent en “nomos”, wat regel betekent. Huisregel dus. In bovenstaande komt het begrip geld niet voor. Waarom zijn wij er dan zo verschrikkelijk mee bezig? Goed, een economie zonder geld is nog wel een paar honderd jaar van ons verwijderd. De mens zal nog een tijdje moeten evolueren alvorens zonder geld met elkaar om te kunnen gaan. Dieren kunnen dat al wel, of nog steeds, zijn wij dommer dan dieren? Het zou wel veel beter voor ons zijn; geen jaloezie meer, geen misdaad meer. Geen scheve gezichten als de een nét iets meer geld krijgt dan de ander, want er is dan eenvoudig geen geld meer en niemand krijgt geld. Van economie naar edamonie (ευδαιμονία, evdamonia = Grieks voor gelukzaligheid).

Wat is de werkelijkheid?

Ons huidig economisch plan is niet meer van deze tijd. Het economische systeem van vandaag de dag heeft geen enkele kans van slagen meer in de toekomst. Neem alleen maar bijvoorbeeld de obstructie van doorstroming van de economie op het moment dat vele mensen niet meer kunnen of niet meer willen consumeren.

Kink in de kabel

Alsof er een stok in de spaken van het economische wiel wordt gestoken door mensen die geen geld hebben of hun geld niet meer op die manier willen besteden. Die gewoon genoeg hebben aan wat er groeit in hun eigen tuin. Hun oude boeken opnieuw lezen of naar de bibliotheek gaan of online een e-book van iemand anders (gratis) lezen. De kink in de kabel van de huidige economie is het geld zelf.

Handen uit de mouwen

Kijk naar perioden in de wereldgeschiedenis na oorlogen of crises. Dan steekt iedereen zo maar de handen uit de mouwen om de rommel op te ruimen en de boel weer aan de gang te krijgen. Na een tsunami, maar ook bijvoorbeeld in de dertiger jaren van de vorige eeuw in New York na de grote depressie. Er is altijd en overal genoeg te doen. Bang zijn dat iemand die zo maar geld krijgt niets meer doet is de grootst mogelijke onzin

Stem voor een basisinkomen

Bijna 100.000 handtekeningen in Europa

Veel te weinig!

Plato: de ideale staat

Ook loon naar werk en je moet werken voor je geld zijn achterhaalde begrippen. Het is inmiddels wel erg duidelijk gebleken uit allerlei proeven en experimenten die zijn gedaan met betrekking tot het basisinkomen dat onze gezondheid erop vooruit gaat en dat schoolresultaten aanzienlijk verbeteren. Bovendien wordt er absoluut niet minder gewerkt, integendeel. Dat schoolresultaten verbeteren is natuurlijk een fantastisch fenomeen want dat houdt in dat de mens er verstandiger op zal worden. En een verstandig mens denkt twee keer na alvorens een daad te verrichten, wat in zal houden dat er minder boosheid en agressie in de wereld zal bestaan en er hiermee samenhangend ook minder oorlogen gevoerd zullen worden. Verstandige mensen voeren geen oorlog. Verstandige mensen willen vrede. Willen rustig leven in een prettige, sociale omgeving. Verstandige mensen willen de aarde gezond en leefbaar houden en stoppen met zinloos geweld en bloedvergieten.

Aan de Koning:

Een basisinkomen is een periodieke betaling die onvoorwaardelijk aan iedereen op individuele basis wordt geleverd, zonder test of werkvereiste (BIEN’s definitie van basisinkomen). Een bijkomend voordeel is dat er minder stress onder uw burgers zal zijn, waardoor de gezondheid van de gehele burgerij in Nederland er op vooruit zal gaan. Bovendien kunnen fabrikanten verzekerd zijn van constante afname van hun producten, mensen hebben immers met een basisinkomen voldoende geld om deze producten aan te schaffen. Maar dat wist u natuurlijk al. Heeft u nog meer argumenten nodig om uw ministers en uw minister-president te overtuigen? Vereniging Basisinkomen in Nederland en Basic Income Earth Network BIEN zullen u daarbij graag terzijde staan en ondersteunen!

Get Involved

Het is de meest directe methode om armoede uit te roeien. Een zeer effectieve manier om mensen uit hun sociale isolement te halen en weer deel te laten nemen aan de maatschappij. Of je nou rechtsom om linksaf denkt, of je anarchist of schrijver bent, of je jouw hele leven al je gehandicapte zus verzorgt of buschauffeur bent, je bent een mens van vlees en bloed en je hebt recht op een basisinkomen. Zodat je naast al die activiteiten ook de dingen kunt doen die basaal en uitermate belangrijk zijn in het leven. Sociaal contact, wat minder op die bus en wat meer als vrijwilliger in het verzorgingstehuis waar je moeder woont. Gewoon elkaar gaan helpen. Gewoon omdat het leuk is om te doen. Het moeten verdwijnt, het leuk vinden komt meer en meer te voorschijn. Liefhebberijen kunnen weer worden opgepakt. Uitvinders krijgen meer tijd. Straten worden weer schoon en veilig. De misdaad zal eerst verminderen en dan in zijn geheel verdwijnen: er is immers geen motief meer om te stelen als je gewoon naar de winkel kunt lopen en in staat zal zijn het gewenste artikel aan te schaffen. Het basisinkomen is onvoorwaardelijk en er staan dus geen plichten tegenover. Sollicitatieplicht is er niet. Banen zijn er bijna niet meer door de verregaande robotisering en vanaf nu kunnen mensen zich weer bezighouden met zaken die zij het liefste willen doen. De schrijver kan interessante, mooie en leuke verhalen schrijven, de autofanaat kan de schoonste auto ontwerpen die tegelijkertijd kan vliegen en de nette dame kan lekker een kopje thee gaan drinken met die eenzame vrouw aan de overkant van de straat. Kortom, de wereld kan weer een sociale wereld worden, een lieflijke wereld vol vrede en harmonie. Waar wachten wij nog op?