Net als jij en ik wil het Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) dat het luchtruim, boven Nederland in ieder geval, in 2070 emissievrij is. Verder is reeds afgesproken in de luchtvaartsector dat de uitstoot van CO2 in 2030 met 35% verminderd dient te zijn, ten opzichte van nu. Ook is er sprake van een Ontwerpakkoord duurzame luchtvaart. De stappen naar duurzaam vliegen worden en zijn gezet. Het is ook pure noodzaak, het aantal vliegbewegingen boven Nederland is inmiddels gestegen van 575.000 in 2013 naar 657.000 in 2018. En het gaat maar door. Groeiende economieën wereldwijd, toename van de wereldbevolking en natuurlijk wil iedereen vandaag de dag in Amsterdam zijn!

Drukte in de lucht

Het is om deze reden druk in de lucht. We vliegen te veel en te makkelijk. En het gaat ook steeds drukker worden. Vliegen is sterk vervuilend en toch gaan we het steeds vaker doen. Bijna 90% van het vliegverkeer wordt ingenomen door toeristen. De hoogste tijd voor een ommekeer. Door onder andere het NLR wordt momenteel onderzocht of duurzaam vliegen mogelijk is met waterstof. Met waterstofdrones wordt geoefend. Waterstof wordt met zuurstof uit de lucht omgezet in elektrische energie. Zo kunnen we voortaan op een CO2 neutrale wijze door de lucht vliegen. Fantastisch toch? Geen zwarte stof meer op de Nederlandse daken en op onze witte tuinstoelen. Nou ja, minder dan.

Kan vliegen eigenlijk wel duurzamer?

Het NLR is wel aan het oefenen met drones op waterstof, maar een ommezwaai op grote schaal, wat nodig is, wordt nog niet verwacht. In het klimaatakkoord van Parijs is vastgelegd dat de luchtvaartsector het probleem van de CO2 emissie zelf moet oplossen. Er staat niet in hoeveel ze moeten minderen. De vliegtuigindustrie is bezig met onderzoek naar alternatieve brandstoffen en andere motoren die zuiniger zijn, maar helaas nog niet met rigoureuze veranderingen.

Overstappen naar duurzame energie en de huidige technische ontwikkelingen

Overstappen energie wil zeggen van de ene energieleverancier naar de andere overstappen. De volgende stap is van de ene energiesoort naar de andere. Van kerosine naar waterstof. Tenminste, dat geldt voor de luchtvaart. Voor jou is belangrijk te weten dat er energieleveranciers zijn die duurzame energie leveren. Denk je aan overstappen energie dan is het goed om te weten dat er door de huidige technologische ontwikkelingen volop mogelijkheden zijn. Elektriciteit bij jou in huis kan worden gerealiseerd door windmolenparken, zonne-energie, aardwarmte, biomassa of waterkracht. Duurzame energie is groene energie. Energie die we vrijelijk kunnen gebruiken zonder dat we daarmee de aarde en volgende generaties belasten. Schone energie zodat de aarde en ons luchtruim ook schoon blijven.